Indeks Kowala 2023 – ranking firm dronowych w Polsce

TOP100 Indeksu Kowala

W Indeksie Kowala przenalizowaliśmy 100 firm na tle pozostałych pod kątem ich stopnia zaawansowania technologicznego i biznesowego w kategoriach handel, usługi, produkcja, B+R, usługa vs autonomia (im bardziej usługa jest autonomiczna, tym lepiej). W każdej można było pozyskać po 200 punktów. To pozwoliło ocenić, czy firma należy do grupy liderów, wizjonerów, aspirujących czy do niszy […]