Indeks Kowala 2023 – ranking firm dronowych w Polsce

TOP100 Indeksu Kowala

W Indeksie Kowala przenalizowaliśmy 100 firm na tle pozostałych pod kątem ich stopnia zaawansowania technologicznego i biznesowego w kategoriach handel, usługi, produkcja, B+R, usługa vs autonomia (im bardziej usługa jest autonomiczna, tym lepiej). W każdej można było pozyskać po 200 punktów. To pozwoliło ocenić, czy firma należy do grupy liderów, wizjonerów, aspirujących czy do niszy […]

Burza na rynku dronów – raport

Burza. Rynek dronów w Polsce. Raport Fundacji Instytut Mikromakro i Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Edycja 2023

Rynek dronów w Polsce. Raport Fundacji Instytut Mikromakro i Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Edycja 2023 Rynek dronów w Polsce z jednej strony tworzą firmy, które uczyniły z nich swój główny produkt lub oparły na nich usługi, z drugiej strony użytkownicy. Targają nim emocje i rozterki, czy warto dalej inwestować w ten biznes na zmianę z […]

Sejmik Dronowy – wnioski i rekomendacje

Sejmik Dronowy w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.

Rynek systemów bezzałogowych wymaga nie tylko wsparcia kapitałowego w celu dalszego rozwoju technologicznego, ale również subtelnych zmian w prawie i zmiany podejścia strony popytowej – orzekli uczestnicy Sejmiku Dronowego. Niejednolite stosowanie prawa geodezyjnego w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znacząco hamuje rozwój rynku systemów bezzałogowych. W niektórych ośrodkach prace fotogrametryczne z dronów są przyjmowane […]

Wykorzystanie dronów w kryminalistyce

Dron przed startem

Celem kryminalistyki jest identyfikacja osób, przedmiotów, śladów oraz wykrywanie przestępstw. Dron jako środek techniczny doskonale może wspomóc identyfikację, oraz działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kryminalistyka chętnie korzysta z osiągnięć technologicznych, by usprawnić zwalczanie przestępczości. Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, mogą być przydatne do poprowadzenia zarówno kryminalistycznych czynności procesowych, jak i czynności operacyjnych. Mogą także usprawnić […]