Sejmik Dronowy – wnioski i rekomendacje

Sejmik Dronowy w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.

Rynek systemów bezzałogowych wymaga nie tylko wsparcia kapitałowego w celu dalszego rozwoju technologicznego, ale również subtelnych zmian w prawie i zmiany podejścia strony popytowej – orzekli uczestnicy Sejmiku Dronowego. Niejednolite stosowanie prawa geodezyjnego w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znacząco hamuje rozwój rynku systemów bezzałogowych. W niektórych ośrodkach prace fotogrametryczne z dronów są przyjmowane […]

Wykorzystanie dronów w kryminalistyce

Dron przed startem

Celem kryminalistyki jest identyfikacja osób, przedmiotów, śladów oraz wykrywanie przestępstw. Dron jako środek techniczny doskonale może wspomóc identyfikację, oraz działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kryminalistyka chętnie korzysta z osiągnięć technologicznych, by usprawnić zwalczanie przestępczości. Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne, mogą być przydatne do poprowadzenia zarówno kryminalistycznych czynności procesowych, jak i czynności operacyjnych. Mogą także usprawnić […]