Polska w kosmosie od IT po orbitę

Dwa centra technologii kosmicznych. Dwa miasta - Kraków i Warszawa. Dwa pokolenia naukowców zajmujących się technologiami kosmicznymi. Jedno marzenie - Polska w kosmosie od IT po orbitę. Weź udział w debacie Centrum Technologii Kosmicznych AGH i Centrum Technologii Kosmicznych Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Jakie są szanse, zagrożenia, możliwości rozwoju technologii kosmicznych w Polsce? Czym zajmują się obecnie i czym w przyszłości informatycy, automatycy i robotycy. Jakie jeszcze inne kompetencje są potrzebne, byśmy rozwinęli przemysł kosmiczny? Dlaczego należy zainwestować w misję orbitalną z udziałem dr. Sławosza Uznańskiego?

Oto niektóre zagadnienia, które poruszymy w debacie dwóch szefów centrów technologii kosmicznych prof. dr., hab. inż. Tadeusza Uhla (CTK AGH) i dr. inż. Adama Oknińskiego (CTK Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) 14 marca o 15.14 w sali 103 w budynku D-1 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ul. Reymonta 9.  

Jej celem jest popularyzacja osiągnięć obu ośrodków, szerzej polskiego przemysłu kosmicznego i zachęcenie studentów oraz kadry naukowej do pracy w tym sektorze. 

prof. Tadeusz Uhl, CTK AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
dr inż, Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Agenda

  • W Dzień liczby PI, w dniu urodzin Alberta Einsteina o 3,14 pm. przez 90 minut (tyle mniej więcej trwa przelot wokół Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) przedstawiamy: 
  • przywitanie gości 
  • prezentacja CTK AGH (5 minut) 
  • prezentacja CTK Instytut Lotnictwa (5 minut) 
  • Jakich technologii szuka Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)? 
    Jarosław Chojnacki, broker technologiczny ESA, Krakowski Park Technologiczny  (KPT)
  • Debata szefów centrów technologii kosmicznych prof. dr., hab. inż. Tadeusza Uhla (CTK AGH) i dr. inż. Adama Oknińskiego (CTK Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa)
    Prowadzi Sławomir Kosieliński, Fundacja Instytut Mikromakro 

Komentatorzy: dr hab. inż. prof. uczelni Mikołaj Leszczuk, Instytut Telekomunikacji AGH, Jarosław Chojnacki, KPT

Wizualizacja lotu rakiety Bursztyn w locie suborbitalnym
Wizualizacja lotu rakiety Bursztyn\ CTK Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w locie suborbitalnym

Gdzie jest budynek D-1 na AGH?

Dr inż. Adam Okniński w Kawiarence Robotycznej

Facebook
Twitter
LinkedIn

Polecamy artykuły podobne tematycznie